Márton Áron megemlékezés Csíkszentdomokoson és püspökszentelés Csíksomlyón

2020.09.08/ M RIPORT/ 25'29"

Különleges körülmények között ünnepelt 2020. augusztus végén a katolikus székelység és velük együtt a gyulafehérvári főegyházmegye: augusztus 28-án Isten szolgája Márton Áron püspök születésnapján a szülőfaluban, Csíkszentdomokoson tartottak megemlékezést.

Másnap, augusztus 29-én Csíksomlyón szentelték püspökké dr. Kerekes Lászlót, a főegyházmegye új segédpüspökét.

 

 

Fordította Lică Hajnal
Archív felvételek: Daczó Dénes, Zsigmond Zsolt
Közreműködött: Szilágyi-Gödri Ildikó
Vágó: Tárkányi János
Operatőr: Kötő Zsolt
Szerkesztő: Daczó Katalin