Húsvéti népszokás – Határkerülés Nyárádremetén 1997 ben

2020.04.13 / M DOKUMENTUM/ 09'59"

A húsvéti határkerülés középkori, liturgikus eredetű szokása a magyarságnak, amely korunkra csak néhány vidéken maradt fenn. Erdélyben katolikusok és protestánsok egyaránt gyakorolták.

A Felső-Nyárádmente katolikus falvaiban húsvét első napjának hajnalán zászlókkal, feszülettel a határra vonulnak, énekelnek, áldást kérnek, jó termésért, egészségért imádkoznak. Nyárádremetén az egyházi szertartásként megélt határkerülést a kommunizmus idején sem tudták betiltani, minden évben megtartották. Mivel az idei húsvétkor nem a megszokott formában lehet átélni ezt a szokást, lelki határkerülésként, a feltámadás örömében való osztozásként ajánljuk Barabás László és Miholcsa Gyula 1997-ben készült filmjét a nyárádremetei határkerülésről.

 

 

Barabás László és Miholcsa Gyula filmje
Románra fordította: Szakáts Zoltán